Mestring, trygghet og danseglede

Ida Staal er glad for at hun valgte årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Stord. Nå er hun kontaktlærer og underviser i dans ved en privat videregående skole.

– I dag blir ungdommene våre hele tiden utsatt for nye inntrykk gjennom sosiale medier og det er et konstant jag etter det “perfekte”. Dette skaper mye uro og utilstrekkelighethos noen av ungdommene våre. Jeg ønsker at skolen og mitt klasserom skal være en trygg sone. Eleven skal føle seg sett og verdsatt, og de skal føle seg bra!  

Samlingsbasert og lett å kombinere med jobb

Det er ingen tvil om at Ida har et stort engasjement for ungdom og for læreryrket. Hun jobber i dag ved CREATE Lillehammer kreative videregående skole, en privatskole som tilbyr musikk, dans og drama.

– Jeg underviser i moderne- og samtidsdans, dansehistorie, kreativt og skapende arbeid. Jeg er også heldig som får være kontaktlærer i tredje trinn. 

– Du hadde allerede noen års erfaring med læreryrket. Hvorfor falt valget på PPU ved Høgskulen på Vestlandet og campus Stord?

– For meg var det viktig at jeg kunne jobbe ved siden av og at det var innenfor estetiske fag. Siden HVL tilbyr samlingsbasert PPU, og med flere fagprofiler, blant annet mitt fagfelt dans, så var valget ganske enkelt. Jeg angrer absolutt ikke på at jeg begynte å studere igjen!

Spennende forelesere

Ida opplevde studiet som godt organisert og med gode oversikter over oppmøte, tema for forelesningene, arbeidskrav og eksamen.

– Vi hadde spennende forelesere med et stort engasjement for faget sitt. I undervisningen tok vi for oss alt fra organisering og utvikling av ungdomsbedrifter i skolen, til den flerkulturelle skolen og ulike læringsteorier. Dette gjorde studiehverdagen allsidig, og jeg fikk masse bagasje som jeg har tatt med meg videre i lærergjerningen.

Danselæreren ser også tilbake på et studieår med fine medstudenter.

– Det sosiale er viktig når du skal jobbe med mennesker, og det å ha gode medstudenter å drodle med var helt supert! Jeg var så heldig å være med i en gruppe der vi samarbeidet godt også utenfor samlingen. Hadde vi spørsmål til pensum eller arbeidskrav var det godt å være flere hoder. Gjennom forelesningene ble det også lagt opp til samarbeid blant annet gjennom å løse ulike problemstillinger ved læreryrket.

Vær et medmenneske!

– En viktig del av PPU-studiet er å reflektere over din egen rolle som lærer. Hva er det viktigste du har med deg i jobben som lærer nå?

– Ikke bli fagidiot, vær et medmenneske! Disse kloke ordene sa Steinar Westrheim første dagen på PPU-studiet, og de ordene har blitt mitt viktigste redskap som lærer. Vær et medmenneske, se elevene, vær der for eleven på både gode og mindre gode dager, vær tryggheten.  

Høres dette studiet ut som noe for deg? Les mer om praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskulen på Vestlandet.