En smilende ung mann som ser i kamera og hjemler to barn.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal

Master

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidshverdag der du kan bruke mange sider ved deg selv.

Sogndal

Søk studieplass

Opptakskrav og søknad

Søknadskode i Samordna opptak

203590

Opptakskrav

Fra 20. juli kan du søke ledige studieplasser, og da er kravet kun generell studiekompetanse. Se mer informasjon her

Det er to måter å kvalifisere på.

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til

enten:

  • minst 35 skolepoeng
  • snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

eller:

  • minst 40 skolepoeng
  • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Poenggrense ved forrige opptak

Om å søke opptak til HVL

Vi har ledige plasser til høsten og kravet er kun generell studiekompetanse.

I sommer kan du søke på grunnskolelærer selv om du ikke dekker kravene til skolepoeng, matte eller norsk. Det er kun krav om generell studiekompetanse. Du må søke direkte til høgskolen. Portalen åpner 20. juli. Mer informasjon vil bli oppdatert på vår informasjonsside

Hvorfor studere grunnskolelærer 1.-7.trinn?

Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn. Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidsdag, der du kan bruke mange sider ved deg selv. Grunnskolelærere er ettertraktet og det vil være gode jobbmuligheter i hele landet. Ved HVL vil du møte et godt studentmiljø og trivelig campus.

Campus Sogndal ligger tett på fjord og fjell. Et oversiktlig og inkluderende studiested, der det er lett å bli kjent med andre. Bygda er omringet av bratte fjell, dype daler, isblå fjord og majestetiske isbreer. Et av landets mest snøsikre skianlegg ligger 15 minutter unna campus. Det er alltid kort vei til en topptur med pudderføre, en padletur på fjorden eller en rusletur langs fjordstien i sola.

 

Du kan også studere grunnskolelærer 1.-7. trinn i Bergen og på Stord.

Hva lærer du?

I lærerutdanning 1-7 fordyper du deg i begynneropplæring innenfor lesing, skriving og regning. Norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap er obligatoriske fag i utdanningen. I tillegg har du valgfrie fag.

Undervisningen er tett opp til det du lærer i praksis. Du deltar i forelesninger, gruppearbeid, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige.

Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen. Her får du verdifull erfaring fra arbeidslivet og du får teste det du har lært.

I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Norges eneste forskerlinje

Kunne du tenke deg å bidra til å utvikle den norske skolen? Da er forskerlinjen noe for deg. Som eneste i Norge, tilbyr Høgskulen på Vestlandet en forskerlinje for toppmotiverte lærerstudenter som kunne tenke seg en forskerkarriere.

Forskerlinjen innebærer at du får ekstra opplæring i metode og vitenskapsteori i sjette semester, ved siden av den vanlige utdanningen. I tillegg skal du bruke et år etter fullført lærerutdanning til å utarbeide skisser til doktorgradsprosjekt, ta doktorgradskurs og jobbe med forskingsoppgaver. Programmet gir et ekstra stipend for dette året, og målet er at forskerlinjestudentene skal kvalifisere for doktorgrad. Les mer om forskerlinjen for grunnskolelærerstudenter.

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Sogndal bygget opp

1. og 2. året

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er Norsk 1-7Matematikk 1-7 og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha valgfritt fag, som du velger ved studiestart.

Her i Sogndal kan du velge mellom:

3. året

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette faget tilbys som en vestlandsklasse, som er et studietilbud med undervisning som er heldigital eller delvis nett- og samlingsbasert. Du følger vanlig praksisundervisning og profesjonsøkter i tilknytning til den campusen du går på. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

4. og 5. året

Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.

Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.

Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Sogndal kan du velge ett av følgende masterfag:

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Du kan reise på utveksling tredjeåret. Hvor du kan reise, er avhengig av hvilke fag du ønsker å ta når du er på utveksling. Det må ses i sammenheng med hvordan utdanningsløpet ditt er og fag du allerede har tatt. Du må også tenke på hvilke fag du vil ha som masterfaget ditt.

 

Andre utdanninger du kanskje vil like