Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal

Master

Campus Sogndal ligger tett på fjord og fjell og er et oversiktlig og inkluderende studiested der det er lett å bli kjent med andre.

Hvorfor studere grunnskolelærer 1.-7.trinn?

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidshverdag der du kan bruke mange sider ved deg selv. 

 

Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Tre studenter med utsikt over Sogndal

Sogndal er en passe stor campus, med kort vei til det meste, inkludert spektakulær natur. Her er det lett å være aktiv, og du kan velge blant mange ulike aktiviteter. Du blir en del av et inkluderende studentmiljø der det er enkelt å bli kjent med andre.

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Sogndal bygget opp

1. og 2. året

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er Norsk 1-7Matematikk 1-7 og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha valgfritt fag, som du velger ved studiestart.

Her i Sogndal kan du velge mellom:

3. året

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette faget tilbys som en vestlandsklasse, som er et studietilbud med undervisning som er heldigital eller delvis nett- og samlingsbasert. Du følger vanlig praksisundervisning og profesjonsøkter i tilknytning til den campusen du går på. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

4. og 5. året

Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.

Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.

Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Sogndal kan du velge ett av følgende masterfag:

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Utveksling

Hvor kan du reise?