Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal

Master

Campus Sogndal ligger tett på fjord og fjell og er et oversiktlig og inkluderende studiested der det er lett å bli kjent med andre.

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidshverdag der du kan bruke mange sider ved deg selv. 

Klikk her for informasjon om hva du lærer, hva studiet krever av deg som student og hvordan utdanningen ved Høgskulen på Vestlandet er bygd opp.

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Sogndal bygget opp

Første og andre året av utdanningen:

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er Norsk 1-7, Matematikk 1-7 og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha valgfritt fag, som du velger ved studiestart.

Her i Sogndal kan du velge mellom:

Tredje året:

  • I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
  • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte året:

  • Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.
  • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
  • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Sogndal kan du velge ett av følgende masterfag:

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

 

Bli kjent med campus Sogndal

Sogndal er en mindre campus, men det mangler ikke på opplevelser. Du er tett på det meste, inkludert spektakulær natur. Her er det lett å være aktiv, og det er et engasjerende studentmiljø. Her er det enkelt å finne gode naturopplevelser og å bli kjent med de du studerer med.

PS: Vi tilbyr også grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn på campus Sogndal

Hvor kan du reise?