– Det er spennende og lærerikt å være i praksis!

Anna Cecilie går siste året på grunnskolelærerutdanningen 1-7 ved campus Sogndal. – Når jeg er ferdig ønsker jeg å jobbe som kontaktlærer i småskolen.

24-åringen fra Gol har alltid likt å arbeide med og være sammen med barn. Etter å ha jobbet som vikar i barnehage, bestemte hun seg å søke seg inn på grunnskolelærerutdanningen 1-7.

– Det var givende å arbeide med barn og se utviklingen deres. Det var koselig å arbeide med de små barna, men jeg merket at jeg ville være med de som var litt eldre.

Sosialt å være student i Sogndal

– Du kommer selv fra Gol. Hvorfor valgte du å studere i Sogndal?
Jeg hadde hørt masse positivt om studentmiljøet og hadde flere venner som hadde studert her og som fremsnakket Sogndal som studiested. Siden jeg heller ikke ønsket å studere i en stor by, passet det veldig bra.

– Er utdanningen slik som du hadde forestilt deg?
– Utdanningen er ikke helt slik jeg hadde forestilt meg. Jeg var nok ikke helt klar over hva en mastergrad innebar når jeg startet på studiet, og ikke helt forberedt på hvor mye teori det innebar.

– Hva er det best med å være student?
– Det beste er studenthverdagen og alle folkene du blir kjent med og at man i stor grad kan styre tiden selv.  

– Og det mest krevende?
– Å ha selvdisiplin kan være krevende. I tillegg er det alltid oppgaver som skal skrives, presentasjoner som skal holdes eller forberedelser til undervisning som man må arbeide med.

Bygger relasjoner til elevene i praksis

Som student i grunnskolelærerutdanningen skal du gjennomføre til sammen 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. For Anna Cecilie har dette gitt henne veldig spennende og lærerike erfaringer.  

– Det jeg liker aller best med praksis er at jeg får utfordret meg selv og prøvd ut ulike undervisningsmetoder. En annen ting jeg liker med praksis er at vi får prøve å bygge relasjoner til ulike elever, og vi får erfare mange ulike utfordringer som vi kan komme borti senere i yrket.

For 24-åringen har praksis til tider vært intenst, men hun setter stor pris på de gode praksislærerne som svarer på spørsmål og kommer med gode tips og triks dersom man er usikker på noe.

– Jeg tror praksis kan bidra til å gjøre meg til en bedre lærer ved at jeg får erfaring fra selve læreryrket og konstruktive tilbakemeldinger underveis.

Med hjerte for spesialpedagogikk

Når Anna Cecilie avslutter den femårige grunnskolelærerutdanningen neste år, ønsker hun å arbeide som kontaktlærer i småskolen (1.-4.trinn).

– Masterfaget jeg tar her ved Høgskulen på Vestlandet er spesialpedagogikk, så derfor kunne jeg også tenke meg å jobbe som spesialpedagog en gang. Men først og fremst vil jeg prøve meg som kontaktlærer, og heller ta i bruk det jeg har lært i spesialpedagogikken med meg inn i klasserommet.