Fire studenter sitter i treningstøy på gresset og smiler til kamera.

Idrett, trening og helse

Bachelor

Vil du jobbe med idrett og trening innen folkehelsearbeid, i organisert idrett eller i treningssenterbransjen? Med denne idrettsutdanningen får du en aktiv arbeidshverdag der du kan bety mye for andre mennesker, og du får mange spennende jobbmuligheter.

Sogndal

Søk studieplass

Opptakskrav og søknad

Søknadskode i Samordna opptak

203485

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

  • Ordinær kvote Idrett, trening og prestasjon: alle / Trening, fysisk aktivitet og helse: alle
  • Førstegangsvitnemål Idrett, trening og prestasjon: alle / Trening, fysisk aktivitet og helse: alle

Om å søke opptak til HVL

Hvorfor studere idrett, trening og helse?

Bachelor i idrett, trening og helse er en bred idrettsutdanning, der du spesialiserer deg i en av de tre studieretningene; idrett, trening og prestasjon, trening, fysisk aktivitet og helse eller PT, trening og helse. Du lærer om:

  • Effekten av ulike former for trening og fysisk aktivitet
  • Å planlegge, legge til rette, lede og evaluere trening og fysisk aktivitet for ulike målgrupper og individ
  • Idrettens egenart og plass i samfunnet

Du kan studere idrett, trening og helse ved campus Sogndal. Gode undervisnings- og treningsfasiliteter på campus, danner en unik ramme for utdanningen. I tillegg har du kort vei til fantastisk natur ved Sognefjorden, Sogndalsfjella og Jotunheimen.

Du kan velge mellom tre ulike studieretninger:

Idrett, trening og prestasjon

Studieretningen idrett, trening og prestasjon passer for deg som vil være trener eller aktivitetsleder for ulike aldersgrupper og ferdighetsnivåer, eller som tenker å studere videre for å undervise i kroppsøving og idrettsfag i skolen. Studiet skjer i tett samarbeid med organisert idrett i klubb, krets og forbund, og kan gi sertifisert trenerutdanning i utvalgte idretter som fotball (Grasrot og UEFA B) og klatring (klatreinstuktør inne og trener 1).
Utdanningen omfatter også Norges idrettsforbund sitt barneidrettstrenerkurs og tilrettelegging paraidrett.

For studenter som er i sertifiseringsløp i en spesifikk idrett (for eksempel fotball) vil obligatorisk læringsaktivitet i de ulike emnene være tilpasset spesialiseringsidretten.

Utdanningen har en trenerprofil, og tema som coaching, treningslære og ferdighetsutvikling blir knyttet til et bredt spekter av idretter og aktiviteter som fremmer læring og utvikling.

Trening, fysisk aktivitet og helse

Studieretningen trening, fysisk aktivitet og helse passer for deg som vil jobbe med trening og fysisk aktivitet i treningssenterbransjen eller innenfor yrker med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidsoppgaver, som for eksempel folkehelsekoordinator, på frisklivssentral eller på rehabiliteringsinstitusjon.

Studiet har en folkehelsefaglig profil der du lærer om sammenhenger mellom fysisk aktivitet og helse, men også hvordan gjennomføre fysisk aktivitet og trening tilpasset ulike individ og grupper (unge, eldre, pasient/kunde, idrettsutøvere). Utdanningen omfatter også Norges idrettsforbund sitt barneidrettstrener kurs og tilrettelegging paraidrett. Etter endt utdanning kan en benytte tittelen Helse- og treningsfysiolog.  

PT, trening og helse

Studieretning PT, trening og helse passer for deg som vil jobbe innenfor treningssenterbransjen, eller andre yrker der trening blir benytta som ett verktøy for å oppnå utvikling.

Gjennom utdanningen vil du få bedre forståelse for hvordan trening kan påvirke mennesket, samt hvordan tilrettelegge treningen for ulike grupper (for eksempel unge, mosjonister, utrente, eldre, ulike pasientgrupper). Du vil også lære om tema som coaching og ferdighetsutvikling der du vil få kunnskap og ferdigheter til å samhandle med andre mennesker.  

 

I utdanninga bachelor i idrett, trening og helse lærer Anton, Adrian, Torgrim og Marianne blant anna om korleis planlegge og leie trening for ulike målgrupper. 

Møt studentane

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom teoretiske forelesninger og praktisk undervisning. I disse undervisningsformene er det prosjekt- og gruppearbeid, individuelle oppgaver og individuell veiledning. 

Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Praksis i idrett, trening og helse

Praksis har du alle tre studieårene på ulike arenaer avhengig av studieretning, for eksempel innen treningssenterbransjen, i idretten, i opplæring- /oppvekstsektoren og innen helseinstitusjoner (forebygging, behandling og rehabilitering).

Studieretning idrett, trening og prestasjon: Du har praksis knyttet til trener- og veilederfunksjon og organisasjonspraksis i idretten.

Studieretning trening, fysisk aktivitet og helse: Du har praksis på treningssenter, gjennom å følge opp trening for individuelle personer, innen forebygging, behandling og rehabilitering og ved en selvvalgt virksomhet.

Studieretning PT, trening og helse: Du har praksis på treningssenter, gjennom å følge opp trening for individuelle personer og ved en selvvalgt virksomhet.

Les mer om praksis her

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Søke opptak direkte til 2. studieår?

Har du årsstudium i idrett, personlig trener eller annen relevant utdanning, kan du søke opptak direkte til 2. studieår. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Utveksling

Det er tilrettelagt for utveksling ved utenlandske institusjoner i 5. semester.

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført utdanning kan du søke deg inn på master i idrettsvitenskap, master i samhandling og folkehelse eller master i sosialvitenskap ved HVL. 

Etter endt bachelorgrad og mastergrad kan du søke deg videre på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning ved HVL (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise fra 5. til 13. trinn.

Etter fullført master kan du også søke opptak til et av doktorgradsprogrammene ved HVL.

Andre utdanninger du kanskje vil like