Personlig trener

Årsstudium

Brenner du for trening og vil jobbe som PT? I dette studiet lærer du hvordan du kan legge til rette for trening for andre.

Gjennom studiet lærer du hvordan du skal planlegge, organisere, gjennomføre og tilpasse trening og aktiviteter for enkeltpersoner og grupper.

Gode lærings- og treningsfasiliteter på campus danner en unik ramme for klasserommene vi bruker i utdanningen. I tillegg er det kort vei til fantastisk natur som Sogndalsfjellene, Sognefjorden og Jotunheimen.

Gjennom studiet lærer du:

  • viktige moment rundt det å være personlig trener
  • trenings- og bevegelseslære, anatomi og motorisk læring
  • ulike aktivitets- og treningsformer/metoder
  • idrett og samfunn

Praksis

Du har to ukers praksis på et treningssenter.

Informasjon om praksis.

Vil du studere mer?

Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på disse bachelorutdanningene ved HVL:

Du søker om opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Etter endt bachelorgrad kan du søke deg vidare på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise frå 5. til 13. trinn.