Western Washington University

Gjeld for

Studiestad Haugesund og Sogndal.

Studieavgift

Opp til to studentar kan få opphaldet ved WWU utan å måtte betale skulepengar. Dersom det vert fleire søkjarar, må resten betale skulepengar.

Faglig godkjenning

For å kunne søkje om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved fakultetet du tilhøyrar. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere mens du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Fornybar energi, bachelor, Sogndal

Du kan reise på utveksling til WWU i 4. eller 5. semester.

Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til WWU i 6. semester.

Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til WWU i 6. semester.

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til WWU i 6. semester.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Studerer du økonomi og administrasjon kan dra på utveksling til WWU i 5. semester.