Personleg trenar som rettleier brukar i slynger.

Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Bachelor

Er du opptatt av kosthold og fysisk aktivitet? Bachelorstudiet i folkehelsearbeid er en tverrfaglig utdanning som gjør deg rustet til å jobbe med helsefremmede og forebyggende arbeid.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203203

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere bachelor i folkehelsearbeid?

  Målet med folkehelsearbeid er å forebygge og fremme god helse i befolkningen, for eksempel ved å motivere ulike målgrupper til økt fysisk aktivitet og til sunne kostholdsvaner. Utdanningen er tverrfaglig, med emner fra fagfeltene kosthold, idrett og samfunnsfag. Entreprenørskap vektlegges og studentene fanner egne studentbedrifter. Studiet er praksisnært, med både praksisperioder, samarbeid med lokale aktører og mentorer fra næringslivet.

  Gjennom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter får du kjennskap til helsefremmende kosthold og en rekke former for fysisk aktivitet knyttet til folkehelsearbeid. Studiet inneholder også organisasjons- og samfunnsfaglige perspektiv på folkehelsearbeidet.

  Gjennom studiet lærer du:

  • Forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid 
  • Om sammenhengen mellom miljø, bærekraftig utvikling, helse og livskvalitet
  • Forståelse for folkehelsearbeidets utvikling 
  • Kunnskap om og forståelse for kulturelle og sosiale perspektiv innen helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid

  Du kan studere folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet ved campus Bergen.

  Undervisningen er både på norsk og engelsk. Enkeltforelesninger og deler av pensumlitteraturen er på engelsk, og hele emnet FHA318 er på engelsk. 

  Praksis i folkehelsearbeid

  Studiet inneholder tre praksisperioder, hver på to til tre uker, knyttet til tema som omhandler kosthold, fysisk aktivitet og samfunn.
  Informasjon om praksis.

  Som folkehelserådgivar i Vestland fylkeskommune jobbar Andreas Ask mellom anna med tiltak for å fremme barn og unge si psykiske helse.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Utveksling

  I 4. semester har du et obligatorisk studieopphold i utlandet. Dette kan være til samarbeidspartnere i Europa eller Oseania.

  Hvor kan du reise?

  Videre studier etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i folkehelsearbeid kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanninger du kanskje vil like