Personleg trenar som rettleier brukar i slynger.

Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Bachelor

Er du opptatt av kosthold og fysisk aktivitet? Bachelorstudiet i folkehelsearbeid er en tverrfaglig utdanning som gjør deg rustet til å jobbe med helsefremmede og forebyggende arbeid.

Hvorfor studere bachelor i folkehelsearbeid?

Målet med folkehelsearbeid er å forebygge og fremme god helse i befolkningen, for eksempel ved å motivere ulike målgrupper til økt fysisk aktivitet og til sunne kostholdsvaner. Utdanningen er tverrfaglig, med fokus på blant annet entreprenørskap. Gjennom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter får du kjennskap til helsefremmende kosthold og en rekke former for fysisk aktivitet knyttet til folkehelsearbeid. Studiet inneholder også organisasjons- og samfunnsfaglige perspektiv på folkehelsearbeidet.

Gjennom studiet lærer du å arbeide med kosthold, fysisk aktivitet og samfunnsplanlegging i helsefremmende og forebyggende virksomheter.

Man kan studere folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet ved campus Bergen.

Praksis i folkehelsearbeid

Studiet inneholder tre praksisperioder á to uker, som er knyttet til tema som omhandler kosthold, fysisk aktivitet og samfunn. Informasjon om praksis

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

 

Utveksling

I 4. semester har du et obligatorisk studieopphold i utlandet.

 

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i folkehelsearbeid kvalifiserer kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanninger du kanskje vil like