Praksis i folkehelsearbeid

I løpet av studiet skal du gjennomføre seks veker rettleia og vurdert praksis.

Tidspunkt for praksisperiodar

Praksis vår 2024:

3.studieår:

FHA-P3: Organisasjon og samfunn, 15 dagar veke 10-12 våren 2024.

Praksis studieåret 2024-2025:

2.studieår:

FHA-P2: Trening og helse, ti dagar veke 40 og 41 hausten 2024.

Praksisarenaer: Beitostølen Helsesportsenter, rehabiliteringssenter,  fengsel og idrettslag.

FHA-P1: Kosthald, ti dagar veke 45 og 46 hausten 2024.

Praksisarenaer: SFO, barnehage, eldresenter, rehabiliteringssenter, nasjonalt folkehelsearbeid og kantiner.

3.studieår:

FHA-P3: Organisasjon og samfunn, 15 dagar veke 10-12 våren 2025.

Eksempel på praksisarenaer: NAV, fylkeskommunar og folkehelsearbeid i kommunen, frivillege organisasjonar og idrettslag.

 

Før praksisstart - emneplanar og retningslinjer

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av Høgskulen på Vestlandet, og informert om dette via Canvas. I nokre av praksisperiodene vil du ha moglegheit til å kome med forslag til praksisplass.

Vurdering av praksis og innlevering av vurderingsskjema

Praksisrettleiar skal fylle ut skjema for sluttvurdering:
Skjema for sluttvurdering

Evaluering etter praksis

Etter praksis sett vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med praksisadministrasjonen ved FLKI via kontaktskjema

Dette må alle kjenne til: