Rutiner for praksisvurdering

Informasjon til praksislærere og studenter ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Ved fare for ikke bestått praksis  

  1. Praksislærer informerer studenten så snart som mulig og fyller ut skjemaet "Varsel om fare for ikke bestått praksis" senest midtveis i praksisperioden. 
  2. Praksislærer følger rutiner beskrevet på side 2 i skjemaet. 

Ved både bestått og ikke bestått praksis 

  1. Praksislærer fyller ut sluttvurderingsskjemaet. 
  2. Praksislærer og student signerer sluttvurderingsskjemaet i sluttvurderingssamtalen og beholder ett eksemplar hver. 
  3. Studenten laster opp alle sider av sluttvurderingsskjema i Wiseflow som en PDF-fil innen oppgitt frist. 

Brukerveiledning

Brukerveiledning for studenter: Hvordan levere inn praksisvurdering i Wiseflow.

Logg på Wiseflow

 

Ved ikke bestått praksis 

  1. Student skal som hovedregel ha fått varsel om fare for ikke bestått senest midtveis i praksisperioden 
  2. I tillegg til at student leverer sluttvurdering i Wiseflow skal praksislærer omgående sende vurderingsskjemaet til høgskolen etter avtale med praksiskoordinator. 

Rutiner ved utsatt praksis 

Ved utsatt praksis må studenten informere praksiskoordinator ved HVL om når praksis skal fullføres. Praksiskoordinator kan da utvide innleveringsfrist i Wiseflow.  

Rutiner ved avbrutt eller ikke møtt praksis 

  1. Praksislærer gir beskjed til praksiskoordinator ved HVL. 
  2. Praksislærer sender etter avtale med praksiskoordinator inn første del av sluttvurderingsskjemaet til praksiskoordinator ved HVL. Husk å krysse av for avbrutt eller ikke møtt og å signere skjemaet. 

Vurderingsskjemaer

Lenke til vurderingsskjema finner du på praksissiden for utdanningen.