Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn i Bergen

Studieplan for kullet som ble tatt opp i Bergen høsten 2020.

Oppbygging av utdanningen

Oppbygging av utdanningen i Bergen for kull 2020

1. studieår 

  • Du har pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Du velger i tillegg fag 1 og fag 2. Som fag 1 kan du for studieåret 2020 velge mellom norskmatematikkengelsksamfunnsfagKRLEmusikkkunst og håndverk og mat og helse. Dette faget skal du fortsette med i vårsemesteret i tredje studieår. Som fag 2 velger enten norsk, matematikk, engelsk, naturfag, kroppsøving eller samfunnsfag.

2. studieår 

  • Du fortsetter med fag 1, fag 2 og PEL. 

3. studieår 

4. studieår 

5. studieår 

  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave. 

Generell informasjon

Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

Vær oppmerksom på at alle fagtilbud utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.


Undervisningsmåter
 

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

Praksis 

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager. 

Mer informasjon om praksis finner du her

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i 3., 5. og 6. semester.

I 3. semester kan du reise på utveksling i andre del av fag 2. Per nå er det utviklet utvekslingstilbud i fag 2 for engelsk (York) og matematikk (København). Her vil det komme tilbud i flere fag etter hvert.

I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag. Praksisen i dette semesteret blir avviklet enten før eller etter utveksling.

I 6. semester kan du reise på utveksling i fag 1 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. Mer informasjon om hvor du kan reise på de ulike fagene kommer.

Mer informasjon om utveksling finner du her.