Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn i Sogndal

Studieplan for kullet som ble tatt opp i Sogndal høsten 2020.

Hopp til

  Oppbygging av utdanningen

  Oppbygging av utdanningen i Sogndal for kull 2020

  1. studieår 
  1. studieår
  • Du fortsetter med  PEL, fag 1 og fag 2. 
  1. studieår
  1. studieår 
  1. studieår
  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave. 

  Generell informasjon

  Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

  Vær oppmerksom på at alle fagtilbud utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

  I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

  Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

   

  Undervisningsmåter 

  Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

  Praksis 

  Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager. 

  Du kan reise på utveksling i 3., 5. og 6. semester.

  I 3. semester kan du reise på utveksling i andre del av fag 2. Per nå er det utviklet utvekslingstilbud i fag 2 for engelsk (York) og matematikk (København). Her vil det komme tilbud i flere fag etter hvert.

  I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag. Praksisen i dette semesteret blir avviklet enten før eller etter utveksling. 

  I 6. semester kan du reise på utveksling i fag 1 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. 

  Mer informasjon om utveksling finner du her.