Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn på Stord

Studieplan for kullet som ble tatt opp på Stord høsten 2020.

Hopp til

  Oppbygging av utdanningen

  Oppbygging av utdanningen på Stord for kull 2020

  1. studieår 

  Du har pedagogikk og elevkunnskap. Du velger i tillegg fag 1 og fag 2. Som fag 1 kan du for studieåret 2020 velge mellom samfunnsfag, kunst og håndverk eller kroppsøving. Dette faget skal du fortsette med i vårsemesteret i tredje studieår. Som fag 2 velger du enten norsk eller matematikk

  1. studieår
  • Du fortsetter med PEL, fag 1 og fag 2.
  1. studieår
  1. studieår
  • Du har PEL og masterfaget du har valgt. 
  • På campus Stord tilbyr vi undervisningsfagene norsk, matematikk og samfunnsfag på masternivå.
  • I tillegg tilbyr vi Vestlandsklasser i kunst og håndverk, profesjonsrettet pedagogikk og spesialpedagogikk. 
  1. studieår
  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave.

  Generell informasjon

  Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

  Vær oppmerksom på at alle fagtilbud utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

  I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

  Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

  Undervisningsmåter 

  Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

  Praksis 

  Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager. 

  Mer informasjon om praksis finner du her

  Utveksling 

  Du kan reise på utveksling i 3., 5. og 6. semester.

  I 3. semester kan du reise på utveksling i andre del av fag 2. Per nå er det utviklet utvekslingstilbud i fag 2 for engelsk (York) og matematikk (København). Her vil det komme tilbud i flere fag etter hvert.

  I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag. Praksisen i dette semesteret blir avviklet enten før eller etter utveksling. 

  I 6. semester kan du reise på utveksling i fag 1 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. 

  Mer informasjon om utveksling finner du her.