Kunst og handverk

Kunst og håndverk 1 og 2 (GLU 5-10)

Liker du å arbeide praktisk og skapende med både hender og hode? Da kan kunst og håndverk som fagvalg 3 eller 4, være faget for deg. Faget er organisert i områdene kunst, arkitektur og design, der vi hovedsakelig arbeider praktisk i verkstedene med temaer som er knyttet til disse emneområdene. Gjennom formgivingsprosesser skaper vi ting i forskjellige materialer og ved bruk av ulike teknikker og verktøy.

Du får møte et spennende fag som er i endring. Faglig nysgjerrighet, ønske om å utforske, samt vilje til egenutvikling er noe av det som kjennetegner våre studenter. Kunst og håndverk har et høyt timetall i grunnskolen og vil være et viktig fag i tverrfaglig arbeid i skolen. Med utdanning i faget blir du en lærer som kan legge opp til praktiske og estetiske læreprosesser i undervisninga.

Høgskolen på Vestlandet tilbyr Kunst og håndverk 1 og 2, 30 sp + 30 sp (totalt 60 studiepoeng). Tar du både Kunst og håndverk 1 og 2 kan du bygge videre til en mastergrad med kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanningen.

Organisering av undervisningen

Studiet legger stor vekt på både individuelt og felles skapende arbeid i verksted, som sees i sammenheng med arbeid med barn og unge og ulike fagdidaktiske problemstillinger. Undervisningen er organisert i forelesninger, workshop, veiledning, undervisning i verksted og prosjektarbeid. I studiet arbeider vi aktivt med presentasjoner og utstillinger.

Muligheter for utveksling

Etter søknad/ forhåndsgodkjenning kan det være mulig å ta deler av studiet i et annet land. Vi har fortrinnsvis samarbeid med andre nordiske institusjoner gjennom organisasjonen NordFo. Gjennom denne organisasjonen finnes det også stipendordninger det er mulig å søke på.

Campus

Kunst og håndverk 1 tilbys på campus Stord, Bergen og Sogndal både som fag 3 (5-10) og som fag 4 (1-7) høsten 2019. Kunst og håndverk 2 kan du ta våren 2020 på campus Stord og Bergen på begge utdanninger (GLU 1-7 og 5-10), og i Sogndal om du går på GLU 1-7.

Forkunnskaper og arbeidsformer

Det kreves ingen forkunnskaper for å begynne på kunst og håndverk 1, men kunst og håndverk 1 må være gjennomført for å kunne starte på kunst og håndverk 2.

Studentene må betale materialpenger (inntil 50 kroner per studiepoeng), som dekker store deler av materialkostnadene i de praktiske oppgavene.

Ekskursjoner inngår i studiet. Kostnadene til disse må studentene dekke selv, men det vil foreligge alternativer hvis man ikke har anledning til å delta.