Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Bergen

Master

En vakker og kul by med kort veg til strålende utsikt fra toppene. Her er alt lagt til rette for at du skal få en fin studietid. Velkommen til campus Kronstad!

Hvorfor studere grunnskolelærer 5.-10. trinn?

Grunnskolelærerutdanning 5-10 er for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge. Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

 

Praksis i grunnskolelærer 5.-10. trinn

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdannigen din. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

 

Bergen er stedet for deg som liker både fjell og by. Her er det mange muligheter for turer, konserter, kafébesøk, uteliv med mer. Campus ligger rett utenfor sentrum i nye, fine lokaler. Her er alle studentene samlet på én campus, så du blir kjent med studenter på tvers av utdanninger.

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Slik er grunnskolelærerutdanning 5-10 i Bergen bygd opp

Første og andre året av utdanningen

I det første og andre året skal du ha ett obligatorisk fag. Det er faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha to valgfrie fag.

Her i Bergen kan du som valgfritt fag 1 velge mellom:

Fag 1 velger du allerede når du søker studieplass i Samordna opptak. 

Som valgfritt fag 2 kan du velge mellom:

Tredje året

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

I vårsemesteret fortsetter du med det første valgfrie faget ditt.

Fjerde og femte året

Du fortsetter med masterfaget ditt, og det siste året skal du skrive masteroppgave.

Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.

Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Bergen kan du velge ett av følgende masterfag:

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

 

Klikk her for informasjon om hva du lærer og hva studiet krever av deg som student.

Utveksling

Hvor kan du reise?