Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord

Master

Det er lett å føle seg hjemme på campus Stord. Her er du tett på naturen i et sammensveiset studentmiljø der det er enkelt å få nye venner. Hyggelige priser på studenbolig får du enten du velger å bo på campus eller leie privat.

Hvorfor studere grunnskolelærer 5.-10. trinn?

Grunnskolelærerutdanning 5-10 er for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge. Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Praksis i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet  praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

En av Norges vakreste campuser ligger på Stord!  Her kan du bo på campus, og starte dagen med et friskt morgenbad og en rykende fersk kaffe i den store campushagen. Hvis du heller vil opp i høyden, er det gode muligheter for fjellturer.

Slik er grunnskolelærerutdanning 5-10 på Stord bygget opp

Første og andre året av utdanningen

I det første og andre året skal du ha ett obligatorisk fag. Det er faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha to valgfrie fag.

Her på Stord kan du som valgfritt fag 1 velge mellom:

Som valgfritt fag 2 kan du velge mellom norsk 5-10 eller matematikk 5-10.

Tredje året

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette faget tilbys som en vestlandsklasse, som er et studietilbud med undervisning som er heldigital eller delvis nett- og samlingsbasert. Du følger vanlig praksisundervisning og profesjonsøkter i tilknytning til den campusen du går på. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte året

Du fortsetter med masterfaget ditt, og det siste året skal du skrive masteroppgave.

Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.

Du kan dra på utveksling i masterfaget.

Ved Stord kan du velge ett av følgende masterfag: 

Masterfaget må være ett av fagene du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen, med unntak av spesialpedagogikk og profesjonsrettet pedagogikk der du trenger 30 studiepoeng.

*(Delvis nett- og samlingsbasert, Vestlandsklasse)

Studiemodell

Kjem snart

 

Utveksling

Hvor kan du reise?