Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord

Master

Det er lett å føle seg hjemme på campus Stord. Her er du tett på naturen i et sammensveiset studentmiljø.

Grunnskolelærerutdanning 5-10 er for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge. Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Klikk her for informasjon om hva du lærer og hva studiet krever av deg som student.

Slik er grunnskolelærerutdanning 5-10 på Stord bygget opp

Første og andre året av utdanningen:

I det første og andre året skal du ha ett obligatoriske fag. Det er faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha to valgfrie fag.

Her på Stord kan du som valgfritt fag 1 velge mellom:

Som valgfritt fag 2 kan du velge mellom norsk 5-10 eller matematikk 5-10.

Tredje året:

  • I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
  • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.
  • I vårsemesteret fortsetter du med det første valgfrie faget ditt.

Fjerde og femte året:

  • Du fortsetter med masterfaget ditt, og det siste året skal du skrive masteroppgave.
  • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
  • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

Ved Stord kan du velge ett av følgende masterfag: 

Det vil bli avklart om du kan velge spesialpedagogikk som masterfag i løpet av høsten 2021.

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Praksis

I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet  praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Hvor kan du reise?