En undersøkelse av dramapedagogikkens grenselinjer: Drama, demens og verdighet

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Oktober 2015 - Desember 2021

Prosjektsamandrag

DEL A: Kartlegging av feltet

Nasjonale dokumenter, skjønnlitteratur, biografier, filmer, dokumentarer, helsefaglig litteratur om demens og eldreomsorg, nyere aktuell forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som setter dramaprosesser med mennesker med demens i fokus, sett i et demokratisk perspektiv.

Som del av det nasjonale forskingsprosjektet Drama-teater-demokrati har Katrine Heggstad sammen med Kari Mjaaland Heggstad skrevet et kapittel i en av antologiene som publiseres, juni 2017. Kapittel 10: Til stede- om reminisens, demens og langsomme dramaprosesser. 

DEL B: Dramaprosesser i felten

Forberede og utforske dramaprosesser med to dramagrupper i et omsorgshjem, en gang i uken over 10 uker:

  1. Intensjonen er å skape gode øyeblikk
  2. Undersøke om, hvis og hvordan dramakonvensjoner kan tilpasses arbeid med mennesker som i ulik grad lever med redusert/mangelfullt korttidsminne.
  3. Å forske med og gjennom drama kombinert med en autoetnografisk dimensjon. Artikkel om "imagine if... stepping into the shoes of someone... as a research method" (planlagt publisert Desember 2017). Hvordan forske med og gjennom drama – kombinasjonen av fiksjon som metode og forskernes mor-datter relasjon virker inn på en nærhet til feltet, autoethnografisk.
  4. Samle og systematetisere data etter hvor dramapedagogikken blir utfordret i møte med mennesker med demens.

DEL C: Refleksjoner og funn

Teaterforestilling for målgruppen mennesker med demens.

Utvikling av forestillingen "Jenta på loftet" er inspirert og basert på utforsking av dramaprosesser i dramagruppene, øyeblikksfortellinger som dukket opp og inspirasjon fra Henrik Ibsens Vildanden. "Jenta på loftet" er en kunstnerisk produskjon inspirert av teatersjangeren TIU, men for mennesker med demens som målgruppe. Dette er en samproduksjon med Kari Mjaaland Heggstad, Anne Ørvig og Stig Eriksson fra dramaseksjonen, Bergen, HVL. Regi: Richard Stourac, Scenografi, kostyme og rekvisitter og plakat: Fiona Mc Peake, lydsdesign: Øyvind Rydland.

Gjennom observasjon av to TIU-eksperter fra Insite drama skal grad av interaksjon måles ved observasjon av tre forestillinger i sykehjem/omsorgshjem, september 2017. I hvilken grad engasjeres deltakerne/publikum? Interaksjonens varighet.

Refleksjoner fra mennesker med demens er vanskelig. Det er øyeblikket som gjelder og det er flere tidslag på spill.

Veiledere

Aslaug Nyrnes og Helen Nicholson