Høgskulelektor

Katrine Heggstad

Underviser i
  • Theatre-in-Education (TIE)/Applied theatre
  • Fra tekst til teater
  • Prosessdrama
Forskar på
  • En undersøkelse av dramapedagogikkens grenser: drama, demens og verdighet:
  • "Tenk hvis" om å tre inn i en annens sko som forskningsmetode.
  • Å gå i møte med den andre. En undersøkelse av ritualets betydning i møte med mennesker som lever med demens.
  • En undersøkelse av TIU-sjangeren som en mulig interaktiv teaterform I møte med mennesker som lever med demens gjennom utvikling og turné av forestillingen Jenta på loftet/The girl in the attic (2017/2018/2019) premiere på en TIU-teaterfestival I Budapest mars 2017). Fremført 40 ganger.