Arbeids- og kompetanseområde

​​​​​​​​​​​​​​Høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.

Arbeidserfaring som kontaktlærar og spesialpedagog i grunnskulen. Har mastergrad i pedagogikk. Underviser i spesialpedagogiske tema i GLU og vidareutdanning. Fagfelt og sentrale forskingsinteresser er knytt til tilpassa opplæring, relasjonsarbeid, sosioemosjonelle vanskar og stille åtferd i skulen.

Underviser i

  • Spesialpedagogikk 1 (MGBSP101/102 og MGUSP101/102)
  • Spesialpedagogikk 2 (MGB/MGUSP501 Vestlandsklasse)
  • Pedagogikk og elevkunnskap, Den profesjonelle lærar (MGUPE301)

Forskar på

  • Tilpassa opplæring
  • Relasjon lærar-elev
  • Stille åtferd i skulen

Forskargrupper

  • Mangfold og inkludering
  • SIRIUS