Arbeids- og kompetanseområde

Eg er stipendiat i norsk, og forskar på borns dialektveksling i rolleleik. Forsking på språkbruk i rolleleik syner nemleg at born som bur utanfor austlandsområdet, vekslar mellom eiga, lokal dialekt og eit bokmålsnært talemål. Målet med prosjektet er å få kunnskap om små born som skal ha nynorsk som opplæringsmål sin kompetanse i eit bokmålsnært talemål, slik han syner seg gjennom språkbruk i rolleleik. Å få kunnskap om små borns kompetanse i norske varietetar kan seie noko om den fleirdialektale konteksten til desse borna, og kompetansen borna syner i eit bokmålsnært talemål, vil truleg vere ein faktor for deira seinare utvikling av skriftspråklege ferdigheiter. Prosjektet femner såleis om tema som språktileigning og -utvikling, i tillegg til vilkår for språk(opp)læring. 

Underviser i
 • Begynnaropplæring i norsk
 • Tidleg skriftspråkutvikling og -stimulering 
 • Grunnleggjande ferdigheiter med fokus på lesing og skriving
 • Kritisk analyse av tekst
 • Retorikk 
Forskar på
 • Språktileigning og -utvikling
 • Vilkår for språk(opp)læring
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Forsker på hvordan barnehagebarn veksler mellom dialekter i rolleleken

  (2024)
 • Kvifor leikar ungar på austnorsk?

  (2024)
 • Oda forelska seg i norskfaget. No tek ho doktorgrad

  (2024)
 • Oda forelska seg i norskfaget. No tek ho doktorgrad

  (2024)
 • Barnehagens literacyhendingar som møtepunkt for språkpolitiske val​

  Romarheim, Oda Steindal, Kompelien, Vilde Strand, Bjørhusdal, Eli (2023)
Vis alle