Høgskulelektor

Linda Nonås Fylkesnes

Underviser i

  • Norsk på lærarutdanninga

Forskargrupper

Publikasjonar

  • 3 grep: Ordklassestafett (2), Kva er regelen - ei induktiv tilnærming, Språksamanlikning: "Korleis fungerer det på mitt språk?"

    Fylkesnes, Linda Nonås (2021)
  • Språkleg mangfald som ressurs i klasserommet?

    Fylkesnes, Linda Nonås (2021)