Underviser i
  • Norsk på lærarutdanninga
Forskargrupper

Publikasjonar

  • 3 grep: Ordklassestafett (2), Kva er regelen - ei induktiv tilnærming, Språksamanlikning: "Korleis fungerer det på mitt språk?"

    (2021)
  • Språkleg mangfald som ressurs i klasserommet?

    (2021)