Høgskulelektor

Solveig Marie Borgund

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er statsvitar med mastergrad i Administrasjon og organisasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen. Forskingsinteressene mine ligg innanfor barnehage, utdanning og offentleg politikk. Eg ser mellom anna på organisering, leiing og politikkutforming. Doktorgradsprosjektet mitt har tittelen "Reformering av norsk barnehagelærarutdanning - mellom nasjonale standardar og institusjonell fridom".

Underviser i
 • Master i praktisk utdanningsvitenskap - MPUV501C- Ledelse og lederroller i utdanning og oppvekstsektoren
 • Master i praktisk utdanningsvitenskap - MPUV502C - Kunnskapsleiing og profesjonsutvikling
 • Master i praktisk utdanningsvitenskap - MPUV504 - Vitenskapsteori og metode
 • Master i praktisk utdanningsvitenskap - MPUV503 - Digital kompetanse
 • Master i organisasjon og ledelse - SA6-503 Utdanningspolitikk
 • Master i organisasjon og ledelse - MR691 - Masteroppgave
 • Master i Barnehagekunnskap - MBA513 Ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen
 • Bachelor Barnehagelærar - LSU301 - Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
 • Bachelor Barnehagelærar - Pedagogisk ledelse av en lærende barnehage
Forskar på
 • Kvalitet
 • Barnehagelærarutdanning
 • Policydesign
 • Samfunnsfag
 • Styring
 • Politikk
 • Høgare utdanning
 • Organisasjon
 • Administrasjon
 • Utdanningsreformer
 • Leiing
 • Organisasjon
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar