Assisterande instituttleiar

Anders Daniel Faksvåg Haugen

Arbeids- og kompetanseområde

Assisterende instituttleder med funksjonsansvar for grunnskolelærerutdanning 1-7 og campusansvar for Stord ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking.

Stipendiat tilknyttet ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser". I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på nasjonsbygging og demokratisk danning gjennom utdanning i Øst-Afrika med et særskilt fokus på Tanzania.

Høgskolelektor i samfunnsfag. Underviser ved GLU-utdanningene i samfunnskunnskap og geografi, samt i Vestlandsklassen Utdanning og bærekraft.

Underviser i
  • Samfunnsfag
  • Samfunnskunnskap
  • Globale studier
  • Samfunnsgeografi
Forskar på
  • Tanzania
  • Medborgerutdanning
  • Demokrati
  • Nasjonsbygging
  • Utdanning for utvikling
Forskargrupper