Stipendiat

Anders Daniel Faksvåg Haugen

Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat tilknyttet ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser". I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på nasjonsbygging og demokratisk danning gjennom utdanning i Øst-Afrika med et særskilt fokus på Tanzania.

Høgskolelektor i samfunnsfag. Underviser ved GLU-utdanningene i samfunnskunnskap og geografi.

Underviser i

  • Samfunnsfag
  • Samfunnskunnskap
  • Globale studier
  • Samfunnsgeografi

Forskar på

  • Tanzania
  • Medborgerutdanning
  • Demokrati
  • Nasjonsbygging 

Forskargrupper