Assisterande instituttleiar

Anders Daniel Faksvåg Haugen

Arbeids- og kompetanseområde

Assisterende instituttleder med funksjonsansvar for grunnskolelærerutdanning 1-7 og campusansvar for Stord ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking.

Stipendiat tilknyttet ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser". I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på nasjonsbygging og demokratisk danning gjennom utdanning i Øst-Afrika med et særskilt fokus på Tanzania.

Høgskolelektor i samfunnsfag. Underviser ved GLU-utdanningene i samfunnskunnskap og geografi.

Underviser i
 • Samfunnsfag
 • Samfunnskunnskap
 • Globale studier
 • Samfunnsgeografi
Forskar på
 • Tanzania
 • Medborgerutdanning
 • Demokrati
 • Nasjonsbygging
 • Utdanning for utvikling
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Education for Development: The Tanzanian Experience

  (2022)