Assisterande instituttleiar

Anders Daniel Faksvåg Haugen

Arbeids- og kompetanseområde

Assisterende instituttleder med funksjonsansvar for grunnskolelærerutdanning 1-7 og campusansvar for Stord ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking.

Stipendiat tilknyttet ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser". I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på nasjonsbygging og demokratisk danning gjennom utdanning i Øst-Afrika med et særskilt fokus på Tanzania.

Høgskolelektor i samfunnsfag. Underviser ved GLU-utdanningene i samfunnskunnskap og geografi, samt i Vestlandsklassen Utdanning og bærekraft.

Underviser i
 • Samfunnsfag
 • Samfunnskunnskap
 • Globale studier
 • Samfunnsgeografi
Forskar på
 • Tanzania
 • Medborgerutdanning
 • Demokrati
 • Nasjonsbygging
 • Utdanning for utvikling
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Discourses of development as markers of national identity: a Tanzanian educational perspective.

  Haugen, Anders Daniel Faksvåg (2022)
 • Zambian higher education as a contributor to solutions for global change? A civic education perspective.

  Haugen, Anders Daniel Faksvåg, Muleya, Gistered (2022)
 • Education for Development: The Tanzanian Experience

  Haugen, Anders Daniel Faksvåg (2022)
 • Skole og utdanning i Tanzania

  Welle-Strand, Anne, Haugen, Anders Daniel Faksvåg, Øgård, Beathe (2021)
 • Education as Facilitator for Development in Transitioning Multiparty Democracies. Comparative Perspectives from Tanzania and Zambia.

  Haugen, Anders Daniel Faksvåg, Muleya, Gistered (2021)