Irene Tollefsen
Epost: Send epost
Bergen
FABRIKKGT, R229-02

Arbeids- og kompetanseområde

I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på hvordan vi kan snakke mer om bærekraftig utviklings økonomiske dimensjon i skoleundervisning i samfunnsfag. Den økonomiske dimensjonen er her forstått som å kunne innholde tematikker som økonomisk trygghet, fattigdom, ulikhet, økonomisk vekst og vekstkritikk. Videre fokus er å forstå disse økonomiske tematikkene på et samfunnsnivå og hvordan å starte samtaler om dette også med barn i begynneropplæringen.  

Underviser i

Samfunnsfag

Forskar på

Utdanning for bærekraftig utvikling, kritisk pedagogikk, degrowth pedagogikk, læreplanteori, utviklingsteori