Professor

Kari Mette Holdhus

Arbeids- og kompetanseområde

Kari Holdhus, Professor i musikkpedagogikk

Musikkpedagogikk, kunstfag, estetiske fag og læreprosesser i skole og lærerutdanning, relasjonell pedaogikk, dialogiske musikkmøter, kreativ undervisning og læring. 

Underviser i
  • Estetikk
  • Relasjonell pedagogikk
  • Kreativitet
  • Vitenskapsteori
  • Metode
  • Tilknyttet Master i kreative fag og læreprosesser
Forskar på

Forskningsinteresser: Relasjonell pedaogikk, dialogiske kunstnermøter, kreativ læring og undervisning, pedagogisk improvisasjon. Ph.D. (2014) Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk - en studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser. I studien arbeidet Holdhus med kommunikasjonsprosesser mellom musikere, lærer og elever i besøkende konsertpraksiser på skoler.

Fra 2017 til og med 2020 var Kari prosjektleder i innovasjonsprosjektet Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko). Prosjektets mål var å utvikle alternative former for kunstnerbesøk i skoler gjennom å legge vekt på dialogiske møter mellom musikere, lærere og elever og å tilby muligheter for kreativitet, medvirkning og eierskap. For øyeblikket er Holdhus engasjert i forskningsprosjektet Music teacher eduation  for the future (FUTURED 2019-2022), som utforsker potensialet for utvikling og forandring i norsl musikklærerutdanning. Holdhus er leder for Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning.

 

 

 

 

 

Forskargrupper