Professor

Kari Mette Holdhus

Arbeids- og kompetanseområde

Kari Holdhus, Professor i musikkpedagogikk

Musikkpedagogikk, kunstfag, estetiske fag og læreprosesser i skole og lærerutdanning, relasjonell pedaogikk, dialogiske musikkmøter, kreativ undervisning og læring. 

Underviser i

 • Estetikk
 • Relasjonell pedagogikk
 • Kreativitet
 • Vitenskapsteori
 • Metode
 • Tilknyttet Master i kreative fag og læreprosesser

Forskar på

Forskningsinteresser: Relasjonell pedaogikk, dialogiske kunstnermøter, kreativ læring og undervisning, pedagogisk improvisasjon. Ph.D. (2014) Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk - en studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser. I studien arbeidet Holdhus med kommunikasjonsprosesser mellom musikere, lærer og elever i besøkende konsertpraksiser på skoler.

Fra 2017 til og med 2020 var Kari prosjektleder i innovasjonsprosjektet "Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko)". Prosjektets mål var å utvikle alternative former for kunstnerbesøk i skoler gjennom å legge vekt på dialogiske møter mellom musikere, lærere og elever og å tilby muligheter for kreativitet, medvirkning og eierskap. For øyeblikket er Holdhus engasjert i forskningsprosjektet Music teacher eduation  for the future (FUTURED 2019-2022), som utforsker potensialet for utvikling og forandring i norsl musikklærerutdanning. Holdhus er leder for Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning.

 

 

 

 

 

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Composing the team: An action research study of interprofessional collaborative teaching in the music classrom

  Christophersen, Catharina Renate, Holdhus, Kari Mette, Kenny, Ailbhe (2021)
 • Creative music-making with digital tools: Add and stir or a fresh take? A lesson for music teacher education

  Holdhus, Kari Mette, Christophersen, Catharina Renate, Partti, Heidi (2021)
 • Music Education as Craft - Reframing theories and practice

  Holdhus, Kari Mette, Espeland, Magne ingolv, Murphy, Regina (2021)
 • Conceptualising Music Education as "Craft" - responses to an invitation

  Holdhus, Kari Mette, Murphy, Regina (2021)
 • Skole og konsert – fra formidling til dialog. Sluttrapport fra et innovasjonsprosjekt

  Holdhus, Kari Mette, Romme, Jonas Cisar, Espeland, Magne (2021)
 • Vis alle