Ph.d.-programutvalg for Ansvarlig innovasjon og regional utvikling

Programutvalget for ph.d.-utdanningen Ansvarlig innovasjon og regional utvikling er et rådgivende organ til dekangruppen ved FØS, FIN og FHS i spørsmål som angår ph.d.-utdanningen.

Utvalget oppnevnes for fire år om gangen, unntatt stipendiatrepresentant, som oppnevnes for to år.

Programutvalgets myndighet 

Programutvalget har delegert myndighet fra styret blant annet i disse enkeltsakene:

 • Godkjenne studieplan og emnebeskrivelser
 • Godkjenner opptak til ph.d.-utdanning
 • Godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan
 • Følge opp framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på studiet
 • Oppnevne ekstern representant i komité for midtveisevaluering
 • Initiere tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanningen
 • Godkjenne opplæringsdel
 • Motta og behandle søknad om å få avhandlingen bedømt
 • Innstille medlemmer til bedømmelseskomite overfor sentralt ph.d.-utvalg
 • Avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat

Programutvalgets medlemmer

 • Professor Arnt Fløysand (leder) (FIN)
 • Prodekan Professor Sylvia Encheva (FØS)
 • Professor Christine Øye (FHS)
 • Professor Stig Erik Jakobsen (FØS)
 • Stipendiat Nora Geirsdotter Bækkelund

Ellers stiller

 • Professor Jill Merethe Loga (fagansvarlig for ph.d.-programmet og sekretær for utvalget)
 • Eva Leirbæk (ph.d.-koordinator)

Møtedatoer 2021

 • 7. april
 • 16. juni
 • 21. september
 • 14. oktober
 • 24. november

Frist for saker som skal behandles i programutvalget: Senest to uker før møtedato. Send e-post til eva.leirbaek@hvl.no.