Ph.d.-programutvalg for Ansvarlig innovasjon og regional utvikling

Programutvalget for ph.d.-utdanningen Ansvarlig innovasjon og regional utvikling er et rådgivende organ til dekangruppen ved FTMS og FHS i spørsmål som angår ph.d.-utdanningen.

Utvalget oppnevnes for fire år om gangen, unntatt stipendiatrepresentant, som oppnevnes for to år.

Programutvalgets myndighet 

Programutvalget har delegert myndighet fra styret blant annet i disse enkeltsakene:

 • Godkjenne studieplan og emnebeskrivelser
 • Godkjenner opptak til ph.d.-utdanning
 • Godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan
 • Følge opp framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på studiet
 • Oppnevne ekstern representant i komité for midtveisevaluering
 • Initiere tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanningen
 • Godkjenne opplæringsdel
 • Motta og behandle søknad om å få avhandlingen bedømt
 • Innstille medlemmer til bedømmelseskomite overfor sentralt ph.d.-utvalg
 • Avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat

Programutvalgets medlemmer

 • Professor Lars Coenen (leder) (FTMS)
 • Professor Stig Erik Jakobsen (FTMS)
 • Prodekan Professor Ole Andreas Brekke (FTMS)
 • Professor Gudmund Ågotnes (FHS)
 • Professor Laila Nordstrand Berg (FTMS)
 • Stipendiat Kelvin Wade Ivankovic

Ellers stiller

 • Professor Jill Merethe Loga (fagansvarlig for ph.d.-programmet og sekretær for utvalget)
 • Martine Mevatne  (ph.d.-koordinator, vikar for Eva Leirbæk)
 • Leah Junge (ph.d.-koordinator, vikar for Eva Leirbæk)

Frist for saker som skal behandles i programutvalget: Senest to uker før møtedato. Send e-post til martine.mevatne@hvl.no og leah.junge@hvl.no