Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektkoordinator for internasjonale eksternfinansierte prosjekt.