Nickolai Birkeland
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-09

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektkoordinator for internasjonale eksternfinansierte prosjekt.