Arbeids- og kompetanseområde

Ansvarleg for prosjektutvikling og oppfølging av prosjekt innan Erasmus+ KA2; Strategiske partnarskap, Kapasitetsbygging og Kunnskapsalliansar. Er og HVL sin kontaktperson opp mot Vest-Norges Brusselkontor.