Marthe Vaagen Tjemsland
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-16

Arbeids- og kompetanseområde

 

Prosjektrådgiver ved avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon (AFII) med hovedansvar for å følge opp forskningsprosjekt som har ekstern finansiering både fra nasjonale programmer, EU-programmer og internasjonale partnerskap. 

 Kompetanse 

  • Mastergrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen
  • Helse Vest/Helse Bergen (2017-2020) - Seksjon for forskning og innovasjon. Forskningsstøtte knyttet til Helse Vest forskningsmidler, sekreatariat for Regionalt samarbeidorgan for forskning og innovasjon.
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK.dir) (2013-2017) Rådgivning til institusjoner i EU-søknader, herunder Erasmus+KA2 strategiske partnerskap. Analyse og utredningsarbeid.