Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber  som seniorrådgiver med EU-finansierte initiativer hovedsakelig innenfor Erasmus+-programmet. Sammen med mine kolleger yter jeg administrativ støtte til fagmiljøene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) primært med å utarbeide søknader til konkrete utlysninger, for ekstern finansiering. Denne administrative støtten inkluderer: (1) praktisk støtte til å utarbeide og skrive forslag til Erasmus+-finansiering; (2) opplæring av ansatte i å utvikle søknader for EU-finansierte prosjekter; (3) gi råd til prosjektledere, ansatte som er interessert i å initiere Erasmus+-prosjekter, og ansatte som er invitert inn som partnere i Erasmus+-prosjekter; (4) bidra til utvikling av strategier og handlingsplaner innen internasjonalisering.

Jeg er sikker på at internasjonaliseringen gjennom EU-finansierte prosjekter kan bidra til at HVL når sine strategiske mål og til den akademiske utviklingen. Med mitt dedikerte arbeid bidrar jeg til hele teamet i avdelingen og dens ambisjon om å gjøre HVL til en virkelig internasjonalisert institusjon med høy verdensomspennende anseelse.