Hallstein Madsen
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4053

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber i Faggruppen for ekstern finansiering av forskning, 
og i Faggruppen for forskningsbasert innovasjon, med rådgjeving, 
administrasjon og sakshandsaming knytt til HVL sine forskings- og innovasjonsaktivitetar.