Fagansvarleg for ekstern finansiering og innovasjon

Heidi Skramstad

Arbeids- og kompetanseområde

Ekstern finansiering av forskning