Prorektor for forsking

Christine Øye

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er ansatt i stillingen som prorektor for forskning fra 1. januar 2024 for en åremålsperiode på fire år. Fra januar 2023 var jeg prodekan for forskning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

 

Jeg har vært ansatt ved høgskolen siden 1998, og er utdannet sosialantropolog med en doktorgrad fra 2009. I 2016 ble jeg utnevnt til professor, der jeg særskilt har forsket på helse- og omsorgstjenester, inkludert implementeringsforskning og innovasjon i offentlig sektor. I tillegg har jeg arbeidet mye med forskningsetiske spørsmål.

 

Som prorektor for forskning har jeg ansvar for å utvikle og implementere høyskolens strategi med spesielt fokus på forskning, innovasjon og internasjonalisering. Jeg skal sikre høy kvalitet og relevans i forskningsarbeidet, samt understøtte fakultetenes arbeid med forskningsfinansiering og partnerskap med eksterne aktører.

Videre leder jeg utformingen av forskningspolitikken og bidrar til å forbedre forskningsinfrastrukturen. Jeg vil også jobbe for å fremme tverrfaglig samarbeid og innovasjon for å forsterke Høgskulen på Vestlandet sin forskningsbaserte kunnskapsutveksling med regionen og samfunnet for øvrig. Dessuten arbeider jeg for å sikre etterlevelsen av etiske retningslinjer i forskning og ivareta god forskningspraksis.

 

Underviser i
 • Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid mot barn og unge
 • Videreutdanning i eldre, helse og samfunn
 • Teknologi i helse og samfunn
 • Bachelor sykepleie, samfunnsvitenskapelige emner sosiologi og sosialantropologi
 • Phd emne: Helse, funksjon og deltakelse
 • Phd emne (emneleder): Tjenesteforskning: Kontekstuelle betingelser for helse funksjon og deltakelse
 • Phd emne RESINNREG: Pilosophy of Science, Research Ethics and Innovation in Scientific Work
 • Phd emne RESINNREG: Negotiation, Production and Interpretation of Qualitative Data in Innovation Studies
Forskar på
 • Tvang og medvirkning i helse- og omsorgstjenester
 • Brukerfellesskap i heldøgns- og daginstitusjoner
 • Kommunale tjenester til hjemmeboende eldre
 • Kontekstuelle betingelser for tjenesteintegrasjon og person-sentrert omsorg i hjemmetjenester og dagsentre rettet mot eldre
 • E-helse og innovasjon i offentlig sektor
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle