Prodekan for forsking

Christine Øye

Arbeids- og kompetanseområde

Helse- og omsorgstjenesteforskning

Person-sentert praksisutvikling og innovasjon i helse- og omsorgstjenester

Tvangsforskning; sykehjem og psykiske helsetjenester

Miljøterapi og helseinstitusjonsforskning

Brukermedvirkning og maktforhold

person-sentrert omsorg

Brukerfellesskap

Forskningsetikk 

Etnografisk forskning og kritisk etnografi

Implementerings- og samarbeidsforskning

Underviser i
 • Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid mot barn og unge
 • Videreutdanning i eldre, helse og samfunn
 • Teknologi i helse og samfunn
 • Bachelor sykepleie, samfunnsvitenskapelige emner sosiologi og sosialantropologi
 • Phd emne: Helse, funksjon og deltakelse
 • Phd emne (emneleder): Tjenesteforskning: Kontekstuelle betingelser for helse funksjon og deltakelse
 • Phd emne RESINNREG: Pilosophy of Science, Research Ethics and Innovation in Scientific Work
 • Phd emne RESINNREG: Negotiation, Production and Interpretation of Qualitative Data in Innovation Studies
Forskar på
 • Tvang og medvirkning i helse- og omsorgstjenester
 • Brukerfellesskap i heldøgns- og daginstitusjoner
 • Kommunale tjenester til hjemmeboende eldre
 • Kontekstuelle betingelser for tjenesteintegrasjon og person-sentrert omsorg i hjemmetjenester og dagsentre rettet mot eldre
 • E-helse og innovasjon i offentlig sektor
Forskargrupper

Publikasjonar

 • The informal way to success or failure? Findings from a comparative case study on video consultation training and implementation in two Danish hospitals

  Eriksen, Susanne, Øye, Christine, Dahler, Anne Marie (2022)
 • Kartlegging fra INCA prosjektet. Innovasjon i kommunale hjemmetjenester.

  Fagertun, Anette, Øye, Christine (2022)
 • Utfordringsbildet i de kommunale helse og omsorgstjenestene

  Fagertun, Anette, Øye, Christine (2022)
 • MEDVIRK – DEM: Brukermedvirkning i utforming av kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med demens og deres pårørende

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine, Tranvåg, Oscar (2022)
 • Like a Social Breath: Homecare’s Contributions to Social Inclusion and Connectedness of Older Adults

  Norvoll, Reidun, Øye, Christine, Skatvedt, Astrid Helene (2022)
 • Vis alle