Professor

Christine Øye

Arbeids- og kompetanseområde

Helse- og omsorgstjenesteforskning

Person-sentert praksisutvikling og innovasjon i helse- og omsorgstjenester

Tvangsforskning; sykehjem og psykiske helsetjenester

Miljøterapi og helseinstitusjonsforskning

Brukermedvirkning og maktforhold

person-sentrert omsorg

Brukerfellesskap

Forskningsetikk 

Etnografisk forskning og kritisk etnografi

Implementerings- og samarbeidsforskning

Underviser i

 • Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid mot barn og unge
 • Videreutdanning i eldre, helse og samfunn
 • Teknologi i helse og samfunn
 • Bachelor sykepleie, samfunnsvitenskapelige emner sosiologi og sosialantropologi
 • Phd emne: Helse, funksjon og deltakelse
 • Phd emne (emneleder): Tjenesteforskning: Kontekstuelle betingelser for helse funksjon og deltakelse
 • Phd emne RESINNREG: Pilosophy of Science, Research Ethics and Innovation in Scientific Work
 • Phd emne RESINNREG: Negotiation, Production and Interpretation of Qualitative Data in Innovation Studies

Forskar på

 • Tvang og medvirkning i helse- og omsorgstjenester
 • Brukerfellesskap i heldøgns- og daginstitusjoner
 • Kommunale tjenester til hjemmeboende eldre
 • Kontekstuelle betingelser for tjenesteintegrasjon og person-sentrert omsorg i hjemmetjenester og dagsentre rettet mot eldre
 • E-helse og innovasjon i offentlig sektor

Forskargrupper

Publikasjonar

 • A realist evaluation of a novel approach to optimize the uptake of eHealth solutions in health care

  Eriksen, Susanne, Dahler, Anne Marie, Øye, Christine (2022)
 • International Practice Development in Health and Social Care

  Manley, Kim, Wilson, Valerie, Øye, Christine (2021)
 • Transforming Health and Social Care Using Practice Development

  Manley, Kim, Wilson, Valerie, Øye, Christine (2021)
 • Fresh news: What can meaningful activities in times of person-centredness look like? An analysis of activities in four day care centres in Denmark and Norway

  Øye, Christine (2021)
 • Results and reflections from the EISEN project

  Øye, Christine (2021)