Speed-date mellom nautikkstudentene og rederiene

Etter nyttår skal de første bachelorstudentene i nautikk ved HVL ha praksis hos utvalgte rederier. Fredag 28. oktober møtte de rederiene for å bli litt kjent før praksisperioden starter.

I løpet av møtet med rederiene Solstad, Østensjø, Eidesvik, DOF, Odfjell og Knutsen (Sølvtrans, Color Line og Rødne kunne ikke stille) fikk studentene praktisk info rundt praksisperioden, for eksempel hva kan de forvente om bord og rutinene knyttet til bår og rederier.

– Det var veldig spennende å møte rederiet Solstad som jeg skal i praksis hos. Jeg føler det er viktig å møte dem før praksisen starter da jeg vil få en bedre tilknytning til dem og får en anelse på hva jeg kan forvente, sier student Julie Sætre Strand.

Gleder seg til praksisperioden

Hun forventer at hun vil få god veiledning og opplæring hos rederiet gjennom den fire uker lange praksisperioden etter nyttår.

– Det er viktig med god kommunikasjon slik at vi får ett godt samarbeid, men dette tror jeg ikke vil være ett problem. Jeg gleder meg veldig til å komme meg ut i praksis, og er ikke nervøs nå som jeg først har møtt rederiet. Jeg tror det vil bli utrolig lærerikt og gøy, sier Sætre Strand.

Bachelorgraden i nautikk med integrert praksis ved HVL er den første av sitt slag i Norge og startet opp i høst ved campus Haugesund. Utdanningen er et samarbeid mellom HVL, Norges arktiske universitet (UiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som har jobbet sammen for å utvikle en ny utdanningsmodell for nautikkutdanningen. Bachelorutdanningen er en lederutdanning, med praksis som er fordelt over de fire studieårene og er solid forankret hos HVLs samarbeidspartnere.

Nautikkstudentene 4.jpgRepresentanter fra rederiene: fra venstre Geir Fridtjof Foldøy – Solstad, Liv Bente Mevik – Solstad, Eva Storeide – Odfjell, Jorunn Henriksen – Østensjø, Kathrine Studsvik – Knutsen, Ingrid Njåstad – DOF, Therese Husa – Eidesvik og Johanne Marie Trovåg. Foto: Lars Smith/HVL

Studentene kan jobbe som sjøoffiserer uten å måtte søke kadettplass hos et rederi for å få godkjent praksisopplæring i etterkant av utdanningen, noe som gjør at studentene kan jobbe på alle typer skip lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil de være kvalifisert for ulike jobber i den landbaserte delen av maritim sektor.

Les mer om bachelorutdanningen her

Tett kobling mellom teori og praksis

Målet med integrert praksis er at studentene skal kunne dra nytte av den i teoriundervisningen, og samtidig kunne se teoriundervisningen i lys av en realistisk kontekst i praksisperiodene.

– Studentene vil kunne sette teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer i sammenheng, og oppnå en dypere forståelse og et økt læringsutbytte. Ikke minst vil praksisperiodene virke motiverende for studentene, samtidig som det gir utdanningsinstitusjonene anledning til å dra nytte av studentenes erfaringer fra praksis i påfølgende undervisning, sier Johanne Marie Trovåg, instituttleder ved Institutt for maritime studier.

Det er det gode samarbeidet med de involverte rederiene som gjør at dette mulig å kunne tilby denne utdanningen, understreker instituttlederen.

– Ikke minst har våre samarbeidspartnere i Skipsfartens utdannings- og rekrutteringsforum (SURF) vært med og delt visjonen hele veien. I tillegg har dialogen med Sjøfartsdirektoratet underveis bidratt til å få på plass en godkjent studiemodell og tilpasning av refusjonsordningen, sier hun.

Skaper også forutsigbarhet for rederiene

Training coordinator ved Solstad, Geir Fridtjof Foldøy, syntes det var veldig kjekt å treffe de åtte studentene som de skal ha i praksisperioden. Han forteller at Solstad forventer det samme av disse studentene som de gjør av alle sine unge lærlinger og kadetter.

– Mest av alt forventer vi at de tenker sikkerhet først, at de viser interesse og motivasjon for opplæringen de får av våre erfarne og dyktige sjøfolk, og at de bidrar til et godt og positivt miljø om bord, sier Foldøy og mener at det er viktig for disse studentene å ha mye praksis.

Fra venstre: Jonas Valnumsen Hansen, Isak Pedersen, Hedda Pedersen Nyke og Margrethe Østervold. Kathrine Studsvik fra Knutsen sitter forrest.
Foto: Lars Smith/HVL

– Mange av dem har ikke vært til sjøs før studiet, og undervisningen vil da kunne bli nokså teoretisk i tre år. Selv om studentene har mye tid i simulator i løpet av studiet, er det i tillegg et veldig pluss å få erfaring med «the real thing» mye tidligere enn før. Å kjenne på havet, gå vakter, prøve å være lenge borte hjemmefra er i tillegg nyttige erfaringer å ha med seg gjennom utdanningen. Praksis underveis vil gi aha-opplevelser og viktig innsikt for studentene når de skal tilbake på skolen. Dessuten gir det en trygghet for studentene å slippe å lure på om de får kadettplass etter tre år, og vil også gi mer forutsigbarhet for rederiene. Ved å være med å prøve ut den nye modellen, får vi både bidra i utdanningen, men også kunne bidra i evaluering og videreutvikling av modellen etter som prosjektet skrider fram, sier han.