Digitalisering

Parallelt med den grønne omstillingen i maritim næring, foregår det også en betydelig digital omstilling. Et økende fokus på optimalisering, automatisering og autonomi bringer med seg store muligheter, men også nye utfordringer og dilemmaer i skipsfarten. Videre stiller digitaliseringen en rekke nye krav til kompetanse for den maritime næringen og profesjonsutøveren.

Ved Høgskulen på Vestlandet er det et økende fokus på digitalisering og på implementering og anvendelse av digitale teknologier. Dette gjelder også innen de maritime fagmiljøene.

Fagmiljøene ved HVL forsker mellom annet på:

Tverrfaglig samarbeid og samhandling med næringslivsaktører og myndigheter er essensielt for videre utvikling og kompetansebygging innen maritim digitalisering. Senter for sjøsikkerhet bidrar i utviklingen gjennom synliggjøring av relevant forskning, kobling med næringen og koordinering av forsknings- og utviklingsprosjekter. Ved å være tett på næringen og samfunnet kan vi identifisere de konkrete behovene som videre dekkes gjennom kunnskapsutvikling ved HVL.

Kontakt oss 

bilde av Liv Reidun Grimstvedt

Liv Reidun Grimstvedt

Seniorrådgivar

bilde av Kristoffer Fagervoll Sortland

Kristoffer Fagervoll Sortland

Innovasjonsrådgivar