Robotikk

Ved forsknings- og innovasjonssenteret for robotikk ved HVL jobbar vi med samarbeidet mellom menneske og fleksible mjuke robotar. Arbeidet skjer i tett samarbeid med industrien.

Nettsida er under utvikling.