Programvareutvikling - Software Engineering

Programvareteknologi blir stadig mer anvendt i alle områder av samfunn, næringsliv og industri. Programvareutvikling og hvordan programvare utvikles, spiller derfor en stadig mer kritisk rolle innen systemutvikling.

Programvareutvikling som ingeniørdisiplin handler om begrep, prinsipp, metoder og utviklingsverktøy som brukes til design, implementering, evaluering, drift og vedlikehold av programvare (software) og IT-system.

Gruppen sin forskningsaktivitet omfatter teoretiske fundamenter for programvareutvikling, programvareutviklingsverktøy og teknologi samt implementering og evaluering av prototyper for programvaresystem.

Gruppen har oppnådd og publisert sterke forskningsresultater spesielt innen områdene modellbasert programvareutvikling, distribuerte system, programvareverifikasjon og test, programvarekvalitet og sikkerhet, programvareomskriving og programvarearkitektur.

Forskningsgruppen er involvert i flere prosjekter innen helse, innebygde system, robotikk og industriell automatisering, tingenes internett og sky-tjenester, maskinlæring samt programvaresystemer for kjøretøy.

Videre har gruppen forskningssamarbeid med mange nasjonale og internasjonale institusjoner og flere nasjonale og internasjonale bedrifter.

Utvalgte forskningsprosjekter

  • COEMS: Continuous Observation of Embedded Multicore Systems. Et EU H2020-finansiert RIA-prosjekt.

  • INTROMAT: Introducing Personalized Treatment of Mental Health Problems using Adaptive Technology. Et IKTPLUSS Lighthouse-prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

  • DYNAMIC: Reducing Fire Disaster Risk through Dynamic Risk Assessment and Management. Finansiert av Norges forskningsråd.

  • SFI Smart Ocean: Technology for monitoring and management of a healthy and productive ocean.

    Work Package leader for Software Technology in Centre for Research-based Innovation.

For mer informasjon, se forskergruppen sin egen nettside her. 

Forskergruppeleder