Førsteamanuensis

Tosin Daniel Oyetoyan

Arbeids- og kompetanseområde

Tosin Daniel Oyetoyan er førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskolen på Vestlandet. Han forsker innen programvaresikkerhet, smidig programvareutvikling, programvarekvalitet og vedlikehold, programvaredesign, kodeanalyse, programvaretesting, programvarerefaktorering, programvaremetrikk, empirisk programvareutvikling, IoT og cloud computing og anvendelse av maskinlæring i programvareutvikling.

Underviser i
 • DAT110 - Distributed Systems and Network Technology
 • DAT159 - Advanced Web Technology
 • ADA502 - Cloud Computing and Software Systems
Forskar på
 • Software security
 • Empirical software engineering
 • Software refactoring
 • Static code analysis
 • Software maintenance
 • Security in smart systems-of-systems
 • IoT and cloud computing
 • Agile Software Development
 • Applied AI in Software Engineering
Forskargrupper
 • Programvareutvikling
 • Smartocean (https://sfismartocean.no/)