Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

Oktober 2019 - September 2024