Professor

Maria-Monika Metallinou Log

Arbeids- og kompetanseområde

Beredskapsledelse, Termodynamikk og Kjemi er mine hovedinteresser. Med utdanning innen Kjemiteknikk og PhD innen Termodynamikk, har jeg ofte et teknololgisk utgangspunkt for beredskapssituasjonene jeg studerer. Det kan for eksempel være læring fra beredskapsøvelser i forbindelse med gasslekkasjer eller andre situasjoner der kjemi eller teknologi er fremtredende. Jeg er i tillegg hovedveielder for en PhD-kandidat (Nærings-PhD) innen Brannbeskyttelse. Jeg er opptatt av kobling mellom forskningsresultater og måten disse tilfaller beredskapsetatene. Både tidsaspektet og kommunikasjon av resultatene (slik at de kan tas i bruk) er områder der det er forbedringspotensial. Jeg har arbeidet med ledelse fra 2007 og ut 2015 (Studieleder og Dekan) og har deltatt i NOU 2012:8 (Ny utdanning for nye utfordringer). Det vekket interessen for læring i beredskapsetatene.
Underviser i
  • Contingency Management (Beredskapsledelse, Master i Brannsikkerhet)
  • Fire Risk Assessment (Master i Brannsikkerhet)
  • Kjemi og Miljø
Forskar på
  • Læring fra beredskapsøvelser og beredskap generelt, brannbeskyttelse