Torgrim Log
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4050-4

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er professor i sikkerhetsfag. Sentrale tema i forskningen nå er branner og klima (lyngbranner og bygningsbranner), aktiv og passiv brannbeskyttelse, brann- og skåldingsskader på hud og diffuse gasslekkasjer. Målet er å skaffe bedre beslutningsgrunnlag for å håndtere, eller helst unngå, uønskede hendelser. Jeg driver både med grunnforskning og anvendt forskning og har god erfaring med nysgjerrige og ambisiøse studenter i forskningen, både BSc-, MSc- og PhD-studenter. Ta kontakt.

Jeg er utdannet siviling. i høgtemperaturkjemi og dr.ing. i transient varmetransport fra NTNU/Sintef. Jeg forsket deretter på materialteknologi i USA (Ceramatec) og Norge (Elkem) før jeg som studieleder (og senere dekan) ledet oppbyggingen av brann- og HMS-utdanningene ved Statens sikkerhetshøgskole/HSH i Haugesund (nå del av HVL). Jeg ble ansatt i HSH (nå HVL) sitt første professorat i 1995, 34 år gammel, som professor i sikkerhetsfag. 

Fra 2006 til 2021 hadde jeg hovedstilling som rådgiver i teknisk sikkerhet i Equinor, med fokus på storulykkerisiko, generelle risikovurderinger, støtte ved beredskapssituasjoner, konserngranskinger, etc. 1. februar 2021 gikk jeg inn i en hovedstilling som spesialist i (teknisk) sikkerhet ved Gassco. Jeg har beholdt en 20% stilling ved HVL disse årene. (Et år hadde jeg 50% stilling ved HVL for å bygge opp MSc-studiet i brannsikkerhet). Jeg har tidligere bistått lokalt politi, Kripos og rettsinstanser ved store branner og mistenkelige dødsfall samt vært oppnevnt av Erna Solberg for nasjonal gransking av dødsbranner.

Lenke til Researchgate og publikasjoner i Cristin Nivå 1 & Nivå 2:

www.researchgate.net/profile/Torgrim_Log

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=log&fornavn=torgrim&kunNiva1=1&kunNiva2=1&erNorsk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&hkat=TIDSSKRIFTPUBL&sort=ar

Underviser i
  • Veiledning MSc-oppgaver
  • Advanced Fire Dynamics (MSc)
  • Industrial Fire Safety (MSc)
Forskar på
  • Brannrisiko/beredskap
  • Branndynamikk
  • Brannskader i hud
  • Virkningsgrad av brannvann
  • Aktiv og passiv brannbeskyttelse
  • Diffuse utslipp av hydrokarboner
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar