Førstelektor

Arjen Kraaijeveld

Arbeids- og kompetanseområde

Har elektro- og lærerbakgrunn. Har jobbet i mange år med brannsikkerhet. Er deltids-brannkonstabel.
Underviser i
  • Innføringsfaget ingeniørfag Haugesund
  • ansvarlig for brannlabbene i Haugesund
  • koordinator bachelorprosjekter ingeniørfag Haugesund
Forskar på
  • materialfuktighet og brannspredning