Professor II

Asgjerd Litlere Moi

Arbeids- og kompetanseområde

 Moi er ansatt som professor ved Institutt for helse og omsorgsvitskap ved Høgskolen på Vestlandet, og er koordinator for masterprogrammet i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie. Hun har fra 2013 vært leder for forskningsgruppen " Pasientopplevelser og pasientsikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom (POPS)".  Hun er intensivsykepleier med  klinisk erfaring fra det nasjonale brannskadesenteret ved Haukeland universitetssykehus.  Hovedinteressen for forskning er oppfølging etter kritisk sykdom, inkludert alvorlige brannskader, med bruk av både kvalitative og kvantitative metoder. 

Underviser i

Intensivsykepleie

Brannskadesykepleie

Forebygging av brannskader

Kvalitative og kvantitative metoder

Vitenskapsteori

 

Forskar på

Helse, livskvalitet

Erfaringer med sykdom og helsetjenester fra et pasient, pårørende og sykepleieperspektiv

Oppfølging etter intensivopphold

Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle