Høgskulelektor

Ruben Dobler Strand

Forskar på

Cold climate fire risk. En del av forskningsprosjektet DYNAMIC, som forsker på storbranner og reduksjon av risiko. 

https://www.hvl.no/forsking/gruppe/storbranner/