IKT-sikkerhet og pålitelighet

Vår forskergruppe jobber med IKT-sikkerhet og pålitelighet. Gruppens forskning er relevant for å løse viktige utfordringer i samfunnet når det gjelder digital sikkerhet.

Gruppens forskning omfatter områdene kryptografi, feilkorrigerende koder, kommunikasjonskanaler, nettverks- og programvaresikkerhet, kvante-informasjonsteori og kvantekontroll. Målet med vår forskning er å forbedre kommunikasjon, ved å øke effektiviteten til metodene som brukes for å beskytte denne, både fra ondsinnede inntrengere og fra korrupsjon på grunn av støy.

Vi har prosjekter både i teoretisk kryptografi, for eksempel (generaliserte) Boolske funksjoner med gode kryptografiske egenskaper, og innen anvendt kryptografi og programvaresikkerhet, som for eksempel sikkerhet i smart/IoT og samarbeidende programvaresystemer, forbedring av redskaper for statisk sikkerhetstesting, nettverks-infrastruktur, hendelsesdrevete programvarearkitektur og sikker deling av sensitive helsedata, og videre en blokkjede-løsning for elektoniske helsejournalsystemer.

Vi arbeider også med metoder for effektiv dekoding av visse typer feilkorrigerende koder basert på belief propagation, og sekvenser med gode egenskaper for bruk i kommunikasjon (OFDM-sendinger). Videre er vi interessert i kvantekommunikasjon, nærmere bestemt i en teoretisk beskrivelse av probabilistiske kvantedatamaskinmodeller, basert på kvantesannsynlighet og spesielle effekter som finner sted i kvantesystemer, og anvendelser i random walk og belief loop propagation algoritmer.