Arbeids- og kompetanseområde

Är intresserad i följande forskningsområde:
  • Bayesiansk statistik och maskininlärning
  • Funktionell programmering, certifierad programmering samt typteori (Haskell, Coq)
  • Beräkningsmatematik, geometrisk integration

Underviser i

  • MAT108
  • MAT101

Forskar på

  • Matematikk

Publikasjonar