Historiens første disputas i Haugesund

Viet Dung Vu disputerer fredag 23. september. Avhandlingen hans handler om brukersentrert utvikling i maritim industri. - Et utmerket eksempel på hvordan det maritime forskningsmiljøet ved HVL arbeider, sier prodekan for forskning, Ole Andreas Brekke.

Vu inngår i doktorprogrammet Nautiske operasjoner ved Institutt for maritime studium, en felles grad HVL har sammen med NTNU, UIT og USN. Han er den første ved HVL som disputerer ved campus Haugesund.

Brukersentrert utvikling i maritim industri

Vus avhandling "Developing user-centred interfaces for marine navigation systems – The S-mode odyssey" handler om brukersentrert utvikling i maritim industri. Brukersentrert utvikling (UCD) er en designtilnærming som metodisk studerer brukere og relevante aspekter ved deres arbeidsmiljøer, og innlemme kunnskapen som etableres i utviklingsarbeidet. Anvendelsen av UCD i design av skip og skipsutstyr har gitt systemer som ikke bare er teknisk funksjonelle, men også er enkle og intuitive å bruke. Likevel er bruken av UCD i den maritime industrien fortsatt begrenset.

Les mer om avhandlingen her

Sjøfolks erfaringer kan føre til færre feil

Vu gir et sett med anbefalinger for organisering og visning av innhold på grafiske brukergrensesnitt (GUI) for et bredt spekter av utstyret i styringsrommet til et skip. Anbefalingene kan brukes av utstyrsprodusenter for å utvikle fremtidige produkter eller forbedre eksisterende. Samtidig gir avhandlingen, med «S-Mode» som case, innspill til hvordan beslutningstakere kan legge til rette for at brukersentrert utvikling får en sterkere posisjon i maritim industri.

Vu disputas.jpg

- Tradisjonelt sett har det vært fokus på det teknologiske og økonomiske aspektet under utvikling av maritimt utstyr. Sjøfolk kan ikke velge hvilket utstyr som blir installert om bord, selv om det har betydning for deres arbeidsmiljø, men må gjøre det beste ut av det de får. Dersom de inkluderes under utviklingsprosessen, og utstyret blir mer teknisk funksjonelt og avansert men samtidig mer intuitivt, vil dette føre til et mer optimalt arbeidsmiljø. Og sannsynligvis til at det gjøres færre feil og at jobben skjer mer effektivt, helt klart viktige fordeler for den maritime næringen, sier Vu.

En viktig milepæl for HVL og Haugesund

Disputasen er også en viktig milepæl for HVL på veien til å bli et universitet. Den maritime utdanningen har dype røtter i Haugesund og med denne disputasen løftes den til et nytt nivå.

- Viet Dung Vu sin avhandling er et utmerket eksempel på hvordan det maritime forskningsmiljøet ved HVL arbeider – tett på brukarene sine behov og med klar arbeidslivsrelevans. Avhandlingen har en klar praktisk relevans ved å vise hvordan brukersentrert design kan styrkes i produktutvikling innenfor maritim industri, sier Ole Andreas Brekke, som er prodekan for forskning ved HVL.

Han mener at dagen er en viktig milepæl både for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og HVL.

- Dette er den første disputasen på egen kjøl forsvart i Haugesund. Og det kommer snart flere. Avhandlingen er også nok et eksempel på at HVL som institusjon er på god vei med å lykkes med ambisjonen om å bli et universitet, sier Brekke.