Brukersentrert utvikling i maritim industri

Viet Dung Vu disputerer 23.9.2022 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen "Developing user-centred interfaces for marine navigation systems – The S-mode odyssey".

Brukersentrert utvikling (UCD) er en designtilnærming som metodisk studerer brukere og relevante aspekter ved deres arbeidsmiljøer, og innlemme kunnskapen som etableres i utviklingsarbeidet. Anvendelsen av UCD i design av skip og skipsutstyr har gitt systemer som ikke bare er teknisk funksjonelle, men også er enkle og intuitive å bruke. Likevel er bruken av UCD i den maritime industrien fortsatt begrenset.

Vus avhandling studerer utviklingen av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sine retningslinjenr, MSC.1/Circ.1609 “Guidelines for the Standardization of User Interface Design for Navigation Equipment». Disse retningslinjene, som er kjent som "S-mode"-retningslinjene, ble utarbeidet av IMO som et tiltak for å fremme bruken av UCD i et regelverk særlig rettet mot design av navigasjonssystemer. Avhandlingen gir et sett med anbefalinger for organisering og visning av innhold på grafiske brukergrensesnitt (GUI) for et bredt spekter av utstyret i styringsrommet til et skip.

Disse anbefalingene kan brukes av utstyrsprodusenter til å utvikle fremtidige produkter eller forbedre eksisterende. Samtidig gir avhandlingen, med «S-mode» som case, innspill til hvordan beslutningstakere kan legge til rette for at brukersentrert utvikling får en sterkere posisjon i maritim industri.

Viet Dung Vu inngår i doktorprogrammet Nautiske operasjoner,  som HVL har sammen med NTNU, UIT og USN.

Viet Dung Vu.jpg

Disputas

23. september, kl. 10.30, Haugesund rådhus

Prøveforelesning

23. september. kl. 9.00, Haugesund rådhus

Tema for prøveforelesningen er "An Overview of the State of the Art of Human Factors in Nautical Navigation".

Prøveforelesning og disputas blir streamet. (lenke til Youtube)