Instituttleiar

Jorunn Steensnæs

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er programkoordinator for Bachelor i nautikk med integrert praksis, Bachelor i nautikk og Bachelor i nautikk Y-vei, i tillegg til Bachelor i maritime management. Jeg følger også opp emner innen etter- og videreutdanning ved Institutt for maritime studier (IMS). Fra desember 2020 er jeg representant for de hovedtillitsvalgte i brukerutvalget for nybygget på campus Haugesund.

Jeg har også et verv som viseinstituttleder i 30 prosent på IMS, og har kontor på Nautikkhuset i Haugesund, tvers over rådhusplassen for høgskolebygget.


Fagfelt:

  • skriving i utdanning og arbeidsliv
  • akademisk lesing og skriving
  • norskfaglige emner

 

Underviser i
  • NAB1019 Norsk prosjekt Y-veg
  • NAB3030 Bacheloroppgåve
  • NABY0002 Forkurs norsk for nautikk Y-vei