Assisterande instituttleiar

Kristin Myhra Sæterdal

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er interessert i grønn vekst og hvordan vi som samfunn kan utnytte naturressurser til produksjon av fornybar energi på beste mulig måte gjennom teknologisk utvikling og kunnskap om reduksjon av miljøkonsekvenser.     

Jeg har en bred realfagsbakgrunn og har gjennom studier i fysikk og geofag arbeidet med planlegging og gjennomføring av teoretiske beregninger, laboratoriumsforsøk, modellering og feltarbeid. Jeg har senere jobbet tverrfaglig innenfor naturvitenskapelige emner og har brukt matematisk modellering som verktøy for å forstå ulike prosesser i naturen. 

Fra høsten 2018 har jeg bidratt til utvikling av den faglige profiIen og innholdet i ViteMeir, Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS. Fra 2021 har jeg én av to HVL-finansierte 20 % stillinger ved ViteMeir. Formålet med disse stillingene er å fremme utviklingen av undervisning og formidling innenfor barnehage- og grunnskolelærer- og de teknisk-naturvitenskapelige utdanningene. 

 

 

Underviser i

Jeg er emneansvarlig for matematikkemnene ved studiet bachelor i fornybar energi. Matematikkemene er støttefag for de teknologiske emnene som inngår i graden, og skal gi studentene den matematiske kompetansen de trenger for å løse tverrfaglige problemstillinger innen fornybar energi.

MA415 – Brukaremne i matematikk 

FE404 – Matematikk for fornybar energi 

FE402 – Anvendte øvingar i fornybar energi  

Forskar på

Avdekker permafrostens mysterier med numerisk modell

Jeg disputerte med avhandlingen "Modelling permafrost conditions in steep mountain environments" ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo (2017). Gjennom Ph.d. -arbeidet utviklet jeg en numerisk modell som viser hvor sensitiv permafrosten er for temperaturendringer i det norske høyfjellet.

Forskargrupper

 Skred

  • Bærekraftig omstilling av energisystemet