Arbeids- og kompetanseområde

Sivilingeniør. Bergen Ingeniørhøgskole og South Dakota School of Mines and Technology (SDSMT).
Master of Science in Electrical Engineering (MSEE). South Dakota School of Mines and Technology.
Bedriftsøkonom. Bedriftsøkonomisk institutt (BI).

Underviser i

  • Elektriske kretsar
  • Reguleringsteknikk
  • Bedriftsøkonomi
  • Elektronikk
  • Prosjektstyring
  • Måleteknikk
  • Bacheloroppgåver

Forskar på

  • Omvendt undervisning
  • Digitale læringsressursar
  • Historie