Arbeids- og kompetanseområde

Eg har ein mastergrad i elektro frå USA, og er sivilingeniør. I hovudsak underviser eg i lineære system og reguleringsteknikk for elektrostudentane, og i tillegg økonomiundervisinga i det ingeniørfaglege systememnet. Forskingsinteressene mine er innan omvendt undervising og utvikling av ulike læringsressursar, for å få studentaktive læringsformer.

Underviser i
 • Elektriske kretsar
 • Reguleringsteknikk
 • Bedriftsøkonomi
 • Elektronikk
 • Prosjektstyring
 • Måleteknikk
 • Studentbedrift
 • Bacheloroppgåver
Forskar på
 • Omvendt undervisning
 • Digitale læringsressursar
 • Historie